Akcesoria regałowe to elementy usprawniające składowanie towarów w magazynie. W ofercie posiadamy elementy zabezpieczające (odbojnice, odbojniki, blachy ostrzegawcze), półki, separatory i okratowania.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Boczna osłona ramy

Boczne osłony ram

Rolą bocznych osłon ram jest ochrona stężeń, które są najbardziej podatnym na uszkodzenia elementem konstrukcyjnym regałów magazynowych. Stosuje się je głównie na obszarach o dużym natężeniu ruchu wózków transportowych. Produkujemy dwa typy osłon bocznych – z wypełnieniem drewnianym oraz w całości stalowe.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Osłona słupa

Osłony słupów

Osłony czołowe (odbojnice, odbojniki) są obowiązkowym elementem ochronnym w tych magazynach, w których odbywa się ruch pojazdów mechanicznych. Ich rolą jest ochrona słupów przed skutkami uderzeń wózków transportowych.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Elementy ostrzegawcze

Elementy ostrzegawcze

W magazynach, w których odbywa się ruch wózkami mechanicznymi, zaleca się stosowanie elementów ostrzegawczych, poprawiających bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i składowanych towarów. Przykładem tego typu zabezpieczenia jest blacha ostrzegawcza, montowana w przejazdach pod regałami.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Terminal paletowy

Terminale paletowe

Terminale paletowe usprawniają transport towarów w magazynach z wąskimi alejkami, w których używane są dwa rodzaje wózków podnośnikowych: systemowe (pracujące w alejkach między regałami) oraz standardowe czołowe (operujące w przestrzeni między regałami, a strefą dystrybucji). Konstrukcja terminala umożliwia dostęp do palety wózkiem systemowym w sposób identyczny, jak przy obsłudze pozostałych gniazd w rzędzie regałów. Równocześnie wózek standardowy ma zapewniony wygodny dostęp do ładunku od czoła regału.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Półka siatkowa

Półki

Półki – wypełnienie pustej przestrzeni między trawersami – umożliwiają składowanie na regałach paletowych towarów niespaletyzowanych lub palet o niestandardowych wymiarach. W zależności od oczekiwanej nośności stosujemy 3 rodzaje półek:

  • ciężkie, wykonane z kraty pomostowej,
  • średnie, produkowane z ocynkowanej siatki stalowej,
  • lekkie, wypełnione płytą wiórową.
MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Separator pionowy

Separatory podwieszane

Separatory wiszące usprawniają przechowywanie towarów długich, składowanych w pozycji pionowej. Ułatwiają obsłudze magazynu indywidualny dostęp do każdego produktu, skracając tym samym czas kompletacji i wydania towaru. W ofercie posiadamy dwa rodzaje separatorów wiszących – z wypełnieniem w postaci kraty lub bez kraty z pojedynczą poziomą poprzeczką.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Belka poprzeczna

Belki poprzeczne

Podstawową funkcją belek poprzecznych jest zapewnienie dodatkowego podparcia dla palet o niestandardowych wymiarach (niemieszczących się na trawersach). Tym samym zwiększają bezpieczeństwo składowania i manipulowania jednostkami ładunkowymi. Mogą również stanowić podporę dla półek z płyty wiórowej lub krat.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Brama alejkowa

Zabudowy siatkowe

Zabudowy siatkowe pozwalają na zabezpieczenie pojedynczych gniazd paletowych lub całych rzędów regałowych przed dostępem nieuprawnionych pracowników obsługi magazynu, chroniąc tym samym szczególnie cenne ładunki.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Tablica informacyjna

Oznaczenia regałów

Każdy rząd regałów oznakowany jest tabliczką zawierającą informacje o dopuszczalnym obciążeniu przypadającym na wszystkie poziomy składowania w danym segmencie. Dodatkowo każdy trawers posiada naklejkę informującą o nominalnym obciążeniu gniazda.

W celu usprawnienia transportu i komunikacji w magazynie, regały można również wyposażyć w tablice informacyjne z numerem rzędu, oznaczeniem kierunku i innymi danymi wg potrzeb klienta.

Stelaż do przechowywania szpul i bębnów kablowych

Stelaż do szpul i bębnów kablowych umożliwia przechowywanie tych ładunków na standardowych regałach paletowych »

Automatyczny Dozownik Środków Dezynfekujących

Urządzenie służące do bezdotykowej dezynfekcji rąk, przeznaczone do dużych obiektów biurowych i magazynowych. »