Półki i wypełnienia poziomów składowania | MGL sp. z o.o.

Półki i wypełnienia poziomów składowania umożliwiają dostosowanie regałów paletowych do przechowywania mniejszych jednostek ładunkowych: opakowań jednostkowych, zbiorczych i pojemników magazynowych.

Półki i wypełnienia poziomów składowania – zastosowania

 1. Składowanie mniejszych jednostek ładunkowych – Podstawowa konfiguracja ramowych regałów paletowych składa się z pionowych słupów oraz łączących je poziomych belek (trawersów). Palety z ładunkiem układane są bezpośrednio na belkach. Wypełnienie przestrzeni między trawersami umożliwia przechowywanie ładunków o mniejszych gabarytach – opakowań transportowych, zbiorczych i jednostkowych oraz pojemników magazynowych.
 2. Połączenie stref składowania i kompletacji – wypełnione dolne poziomy składowania regałów paletowych można wykorzystać do przechowywania opakowań zbiorczych, z których pobierane są pojedyncze sztuki towaru w procesie kompletacji. Dzięki temu nie ma konieczności wydzielania w magazynie osobnych stref wysokiego składowania i strefy komisjonowania oraz zakupu dodatkowych regałów półkowych przeznaczonych wyłącznie do obsługi ręcznego procesu kompletacji.
 3. Przechowywanie palet niestandardowych – głębokość typowego regału paletowego dostosowana jest do składowania palet EUR/EPAL (standard 800×1200 mm) oraz palet przemysłowych (1200×1200 mm). Wypełnienie poziomów składowania umożliwia przechowywanie również palet o innych formatach np. EUR/EPAL 6 (800×600 mm) oraz palet o mniejszej wytrzymałości, uniemożliwiającej ich układanie bezpośrednio na belkach (np. palet tekturowych).
 4. Ochrona przejść i przejazdów międzyregałowych – jeśli w rzędzie regałowym zaprojektowano przejścia dla pieszych lub przejazdy dla wózków to pierwszy poziom składowania nad tymi sekcjami musi zostać wypełniony, aby zapobiegać spadnięciu ładunku na pojazd lub pracownika.

Rodzaje półek i wypełnień poziomów składowania w regałach magazynowych

Półka z płyty wiórowej

Półka z płyty wiórowej to najtańszy i najprostszy sposób na wypełnienie poziomów składowania na regale paletowym. Płyta wiórowa dostępna jest w wersji surowej lub laminowanej, która ułatwia utrzymanie czystości w magazynie.

Półki z płyt wiórowych są produktem o uniwersalnym zastosowaniu – można je układać bezpośrednio na trawersach schodkowych (rys. 1), na trawersach o profilu zamkniętym z użyciem dodatkowych adapterów unieruchamiających półkę (rys. 2) lub na belkach poprzecznych opierających się na trawersach (rys. 3)

Maksymalna nośność półek z płyty wiórowej zależy od szeregu czynników. Warunki nośności określa dokumentacja danego producenta, przy czym wpływ na nią mają zasadniczo grubość materiału płyty oraz sposób jej podparcia. Wartość maksymalnego obciążenia na półkę można podnieść stosując odpowiednią ilość belek poprzecznych, przy czym ich dokładna liczba musi zostać każdorazowo zweryfikowana przez dostawcę regałów. Pamiętajmy jednak, że dopuszczalne obciążenia wypełnień gniazd składowania zawsze dotyczą sytuacji równomiernego obciążenia.

Laminowana płyta wiórowa na trawersie schodkowym | MGL sp. z o.o.

Rysunek 1: Laminowana płyta wiórowa na trawersie schodkowym

Laminowana płyta wiórowa na trawersie o profilu pełnym z adapterem | MGL sp. z o.o.

Rysunek 2: Laminowana płyta wiórowa na trawersie o profilu pełnym z adapterem

Laminowana płyta wiórowa na belce poprzecznej | MGL sp. z o.o.

Rysunek 3: Laminowana płyta wiórowa na belce poprzecznej

Półka siatkowa

Półka siatkowa z barierami i separatorami | MGL sp. z o.o.

Rysunek 4: Półka siatkowa z barierami i separatorami

Półka siatkowa to rozwiązanie nieco droższe niż półka z płyty wiórowej, ale posiadające kilka istotnych zalet:

 • Półki siatkowe zwiększają poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w magazynie, ponieważ ażurowe wypełnienie przepuszcza wodę z tryskaczy na niższe poziomy. Ponadto, stalowa siatka nie traci swoich właściwości nośnych po zamoczeniu.
 • Półki siatkowe nie zasłaniają światła ani wyższych poziomów składowania, dzięki czemu w magazynie jest jaśniej, a operatorzy wózków mają lepszą widoczność podczas manewrowania ładunkiem.
 • Na półkach siatkowych nie gromadzi się kurz, więc łatwiej jest utrzymać czystość w magazynie.
 • Maksymalne obciążenie półek siatkowych, w których zamontowano dodatkowe wzmocnienia z profili Omega, wynosi nawet 1000 kg/m2.

W przypadku składowania zróżnicowanych ładunków o niewielkich gabarytach warto zabudować półkę z trzech stron siatkowymi barierami i zastosować separatory. Separatory montowane są na wcisk bez użycia dodatkowych narzędzi, dzięki czemu przestrzeń składowania na półce można w prosty sposób dostosowywać do zmieniającego się asortymentu.

Wypełnienie z krat pomostowych typu WEMA

Wypełnienie poziomu składowania z kraty pomostowej stosuje się w sytuacjach, gdy niemożliwe jest użycie półek siatkowych, ponieważ maksymalne obciążenie półki będzie przekraczać 1000 kg/m2.

Kraty pomostowe występują w 5 wersjach:

 1. Krata bez obramowania – model zalecany do trawersów o profilu schodkowym. W razie konieczności montażu na trawersach o profilu zamkniętym/składanym należy zastosować dodatkowe uchwyty hakowe (rys. 5).
 2. Krata z zewnętrznym obramowaniem z płaskownika – krata posiada dwustronne zewnętrzne przewyższenie, stabilizujące je na regale (rys. 6).
 3. Krata z wewnętrznym obramowaniem z płaskownika – krata posiada wewnętrzne dwustronne przewyższenie z podcięciem, które unieruchamia ją pomiędzy trawersami (rys. 7).
 4. Krata z zewnętrznym i wewnętrznym obramowaniem z płaskownika – połączenie poprzednich dwóch rodzajów obramowań, które gwarantuje maksymalną stabilizację kraty na regale (rys. 8).
 5. Krata z obramowaniem z kątownika – krata opiera się na trawersach za pośrednictwem obustronnych płaskowników, dzięki czemu znajduje się na tej samej wysokości co belki i nie zmniejsza wysokości poziomu składowania (rys. 9).
Krata pomostowa bez obramowania | MGL sp. z o.o.

Rysunek 5: Krata pomostowa bez obramowania

Krata pomostowa z zewnętrznym obramowaniem z płaskownika | MGL sp. z o.o.

Rysunek 6: Krata pomostowa z zewnętrznym obramowaniem z płaskownika

Krata pomostowa z wewnętrznym obramowaniem z płaskownika | MGL sp. z o.o.

Rysunek 7: Krata pomostowa z wewnętrznym obramowaniem z płaskownika

Krata pomostowa z zewnętrznym i wewnętrznym obramowaniem z płaskownika | MGL sp. z o.o.

Rysunek 8: Krata pomostowa z zewnętrznym i wewnętrznym obramowaniem z płaskownika

Krata pomostowa z zewnętrznym obramowaniem z kątownika | MGL sp. z o.o.

Rysunek 9: Krata pomostowa z zewnętrznym obramowaniem z kątownika

Zestawienie możliwych konfiguracji krat pomostowych i trawersów

Bez obramowania Zewnętrzny płaskownik Wewnętrzny płaskownik Zewnętrzny i wewnętrzny płaskownik Zewnętrzny kątownik
Profil schodkowy
Profil zamknięty / składany

Legenda:

krata zalecana do danego profilu

krata może być stosowana z danym profilem

 krata nie może być stosowana z danym profilem

Półka z ocynkowanych paneli stalowych

Półka z ocynkowanych paneli stalowych | MGL sp. z o.o.

Rysunek 10: Para trawersów z wypełnieniem z ocynkowanych paneli stalowych

Półki z paneli stalowych stosuje się, gdy w procesie składowania konieczne jest spełnienie poniższych warunków:

 • Istnieje potrzeba stworzenia płaskiego (nieażurowego) wypełnienia poziomu składowania,
 • Niemożliwe jest zastosowanie płyty wiórowej z uwagi na podwyższone wymogi sanitarne (np. chłodnie, magazyny farmaceutyczne) lub przeciwpożarowe (składowanie substancji niebezpiecznych),
 • Składowane będą ciężkie ładunki i wykorzystywana będzie pełna nośność danego poziomu składowania.

Standardowe panele stalowe mają szerokość ok. 30 cm, dzięki czemu można nimi w prosty sposób wypełnić najczęściej spotykane w magazynach gniazda paletowe, tj. o szerokości 1800, 2700 oraz 3600 mm. Panele produkowane są w dwóch modelach: dopasowanym do trawersów schodkowych i odrębnym dla trawersów o profilu zamkniętym/składanym.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a tym produktem wypełnij poniższy formularz i otrzymaj najlepszą ofertę.