MGL Sp. z o.o. zdobyła tytuł Geparda Biznesu 2016. Wyróżnienie to przyznawane jest firmom, które w latach 2014-2016 odnotowały ponad 150% wzrost wartości rynkowej.

W publikowanym od 2006 r. rankingu uwzględniane są spółki, które wykazują każdego roku ponad pół miliona złotych przychodów netto, więcej niż 10 tys. zł zysku netto, a ich wartość kapitału była dodatnia. W tegorocznej edycji przebadano ok. 70 tysięcy przedsiębiorstw, a tytuł Geparda Biznesu uzyskało niecałe 4 tysiące podmiotów.

Wg metodologii opracowanej przez Instytut Europejskiego Biznesu, MGL Sp. z o.o. osiągnęła 180% wzrost swojej wartości rynkowej. Tak dynamiczny rozwój jest efektem nieustannego udoskonalania działalności – unowocześniania linii produkcyjnych, wprowadzania do oferty nowych produktów i wchodzenia na nowe rynki. Na terenie powiatu rawskiego podobną dynamiką rozwoju mogą pochwalić się jeszcze ZGO Aquarium, Makowscy Sp.j. oraz Kampol Fruit.

Pełną listę wyróżnionych przedsiębiorstw oraz metodologię sporządzania rankingu znaleźć można na stronie internetowej Instytutu Europejskiego Biznesu.