Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych

Jaki jest zakres obowiązywania tego dokumentu?

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie użytkowników serwisu mgltechnika.pl; mgltechnika.com (dalej jako „serwisy internetowe MGL”) oraz odbiorców newsletterów wysyłanych przez MGL sp. z o.o. (dalej jako „newsletter”)

Jeśli jesteście Państwo Klientami/Dostawcami/Kontrahentami/Partnerami/Pracownikami MGL sp. z o.o. zakres przetwarzanych danych osobowych może być większy, niż określony w tym dokumencie. W takim przypadku, czynności związane z przetwarzaniem tych danych regulowane są w odrębnych dokumentach. Dostęp do tych dokumentów można uzyskać kontaktując się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych w MGL (dane kontaktowe poniżej).

Kto jest administratorem moich danych i z kim mogę się kontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MGL sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Opoczyńskiej 16, 96-200 Rawa Mazowiecka, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000221613, REGON: 015877361, NIP: 534-22-75-866, kapitał zakładowy: 1 200 000,00 PLN, w całości wpłacony (dalej jako „MGL”). Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: mgl@mgltechnika.pl, telefonicznie pod numerem +48 46 813 10 10 lub pisemnie na adres siedziby spółki.

MGL dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność użytkowników swoich serwisów internetowych oraz odbiorców newslettera. MGL stosuje wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym dane osobowe przekazywane przez użytkowników, były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych czy niewłaściwym ich wykorzystaniem.

Cele, sposoby i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez MGL w następujących celach:

L.p.Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania
1.Przesyłanie spersonalizowanej informacji handlowej na adres e-mail („newsletter”)Zgoda użytkownika
2.Dostosowanie treści serwisów internetowych MGL, treści newslettera oraz treści przekazów reklamowych w serwisach zewnętrznych do indywidualnych preferencji użytkownika, wywnioskowanych na podstawie historii odwiedzin serwisów i otwieralności newsletterów („cookies”)Zgoda użytkownika
3.Przesyłanie oferty handlowej w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres e-mail oraz proces nawiązania współpracy związany z zawarciem umowy na podstawie ofertyPodjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy

Jednym ze sposobów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że na podstawie zgromadzonych danych tworzone będą ogólne profile klientów, co pozwoli na dostosowanie przekazu reklamowego do znanych lub przewidywanych potrzeb i oczekiwań klientów. Profilowanie nie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, tzn. każdorazowo przy przyporządkowaniu klienta do danego profilu zapewniony jest udział człowieka.

W zakresie celu nr 1. MGL przetwarza Pani/Pana:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Nazwę firmy, którą Pani/Pan reprezentuje,
 • Adres e-mail,
 • Historię otwieralności przesyłanych wiadomości e-mail,
 • Historię odwiedzin w serwisach internetowych MGL oraz Pani/Pana zachowanie w tych serwisach.

W zakresie celów nr 2 MGL przetwarza Pani/Pana:

 • Adres IP urządzenia,
 • Geolokalizacja (miejsce, z którego nastąpiło połączenie z serwisami internetowymi MGL),
 • Historię otwieralności przesyłanych wiadomości e-mail,
 • Historię odwiedzin w serwisach internetowych MGL oraz Pani/Pana zachowanie w tych serwisach.

W zakresie celu nr 3 MGL przetwarza Pani/Pana:

 • Imię,
 • Nazwisko,
 • Adres e-mail,
 • Numer telefonu,
 • Dane firmowe podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje.

W jaki sposób dane są zbierane przez MGL?

W zakresie celu nr 1, Pani/Pana dane osobowe są zbierane za pośrednictwem dobrowolnie wypełnionego formularza zapisu na newsletter.

W zakresie celu nr 2 Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są przez zainstalowany w serwisach internetowych MGL zautomatyzowany system monitorujący, który zapisuje zachowania użytkownika oraz dopasowuje treści do zainteresowania użytkownika. System ten wykorzystuje pliki cookie, o których więcej informacji znaleźć można w dalszej części niniejszego dokumentu.

W zakresie celu nr 3 Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane są za pośrednictwem dobrowolnie wysłanej wiadomości e-mail na adres podany na stronie Kontakt.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak:

 • W przypadku celu nr 1 niepodanie swoich danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na newsletter i otrzymywanie informacji handlowych ze strony MGL,
 • W przypadku celu nr 2 możliwe jest wyłączenie plików cookie za pomocą wbudowanej funkcjonalności witryny w postaci wyskakującego okienka pn. „Ustawienia plików cookie”. Podczas pierwszej wizyty użytkownika okienko uruchamiane jest samoczynnie, natomiast przy kolejnych konieczne jest kliknięcie w odpowiedni link w stopce. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie plików cookie a następnie jej cofnięcia, dane do plików cookie są nadal zapisywane, ale nie są udostępnianie wykorzystującym je usługom. Użytkownik może samodzielnie usunąć zainstalowane już pliki z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Nieudzielenie zgody na korzystanie z plików cookie i/lub ich usunięcie nie ograniczy to możliwości korzystania z serwisów internetowych MGL, jednak uniemożliwi prezentację spersonalizowanego przekazu.
 • W przypadku celu nr 3 niepodanie swoich danych osobowych uniemożliwi kontakt z naszej strony, sporządzenie oferty oraz zawarcie umowy.

Przez jaki okres moje dane będą przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez MGL do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody.

Czy moje dane mogą być przekazane?

W zakresie celu nr 1-2 Pani/Pana dane będą powierzone podmiotom, świadczącym usługi w zakresie przetwarzania danych, tj.:

 • firmom hostingowym obsługującym serwisy internetowe MGL,
 • firmom dostarczającym systemy do wysyłki newsletterów,
 • firmom dostarczającym systemy do monitorowania zachowań użytkowników w serwisach internetowych,
 • firmom dostarczającym systemy do prezentacji reklam w serwisach zewnętrznych.

W zakresie celu 3 Pani/Pana dane mogą być udostępnione partnerom handlowym MGL, wymienionym na stronie Dystrybutorzy.

Część z ww. podmiotów, którym powierzamy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych posiada siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dokładamy starań, aby były to wyłącznie podmioty zaufane i certyfikowane, czego dowodem jest ich obecność na liście Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/list).

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienia danych osobowych.

Ponadto, posiada Pani/Pan prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody w zakresie celu przetwarzania nr 1 odbywa się poprzez kliknięcie w link dezaktywujący, znajdujący się w każdej wiadomości email, wysłanej przez MGL („newsletter”). Wycofanie zgody w zakresie celów przetwarzania nr 2 i 3 odbywa się poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Ponadto posiada Pani/Pan prawdo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, tj. Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub następcy tego organu, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka cookies

 1. MGL korzysta z plików cookies, tj. plików przechowywanych lokalnie na komputerze użytkownika, przeglądającego zawartość serwisów internetowych MGL.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • Analiza zachowań użytkownika w serwisach internetowych MGL w celu dostosowania prezentowanych treści oraz przekazów reklamowych do indywidualnych zainteresowań.
  • Analiza danych statystycznych dot. zachowań użytkowników serwisów internetowych MGL w celu ich optymalizacji.
  • Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisów internetowych MGL.
 3. W serwisach internetowych MGL stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą wbudowanej funkcjonalności witryny w postaci wyskakującego okienka pn. „Ustawienia plików cookie”. Podczas pierwszej wizyty użytkownika okienko uruchamiane jest samoczynnie, natomiast przy kolejnych konieczne jest kliknięcie w odpowiedni link w stopce. W przypadku udzielenia zgody na wykorzystanie plików cookie a następnie jej cofnięcia, dane do plików cookie są nadal zapisywane, ale nie są udostępnianie wykorzystującym je usługom. Użytkownik może samodzielnie usunąć zainstalowane już pliki z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w dokumentacji stosowanej przeglądarki internetowej.
Scroll to Top