Jak zachowuje się regał z uszkodzonym słupem

Konsekwencje eksploatacji uszkodzonych regałów magazynowych

Eksploatacja uszkodzonych regałów magazynowych może w skrajnych przypadkach skutkować całkowitym zniszczeniem konstrukcji regałowej, a co za tym idzie – narażeniem życia i zdrowia pracowników magazynowych oraz ogromnymi szkodami majątkowymi, będącymi wynikiem uszkodzenia składowanych ładunków.

W ostatnim wydaniu kwartalnika Bezpieczny Magazyn (nr 1/2018) opublikowaliśmy nasz artykuł pt. „Serwis i naprawa regałów – zasady postępowania”. Staramy się w nim uświadomić czytelników, że wszelkie uszkodzenia regałów magazynowych należy jak najszybciej eliminować – nie naprawiając, a wymieniając uszkodzony element.

Każde uszkodzenie elementu konstrukcyjnego regału (ramy, belki) skutkuje zmniejszeniem nośności (obciążenia dopuszczalnego!), określonej przez producenta na podstawie badań i obliczeń, będącej najważniejszym czynnikiem determinującym bezpieczeństwo całej konstrukcji.

Eksploatacja uszkodzonych regałów magazynowych, których realna nośność nie osiąga wartości określonych przez producenta, skutkuje ich permanentnym przeciążeniem. Możliwe konsekwencje takiego stanu rzeczy przedstawiliśmy w załączonym poniżej materiale filmowym.

Kwartalnik „Bezpieczny magazyn” to publikacja, która stawia sobie za cel promowanie osiągnięć nauki i techniki w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i życia w magazynach, centrach dystrybucji, hurtowniach i innych miejscach, gdzie realizowane są prace przeładunkowe towarów. Jest to periodyk wydawany bezpłatnie w formie elektronicznej – wszystkie wydania dostępne są na stronie http://bmlog4.pl/publikacje.php