Czołowe osłony ram

Osłony czołowe (odbojnice, odbojniki) są obowiązkowym elementem ochronnym w tych magazynach, w których odbywa się ruch pojazdów mechanicznych. Ich rolą jest ochrona słupów przed skutkami uderzeń wózków transportowych.

Rolą odbojów i odbojnic jest eliminowanie uszkodzeń mechanicznych regałów magazynowych, będących skutkiem uderzeń urządzeń transportu wewnętrznego (m.in. wózków widłowych). Należy w tym miejscu podkreślić, że każde uszkodzenie elementu konstrukcyjnego regału skutkuje zmniejszeniem jego nośności (obciążenia dopuszczalnego) określonej przez producenta na podstawie badań i obliczeń, będącej najważniejszym czynnikiem determinującym bezpieczeństwo całej konstrukcji regałowej.

Zadaniem odbojów i odbojnic magazynowych jest absorpcja i rozproszenie sił udarowych powstałych w momencie uderzenia wózka widłowego. W przypadku silnej kolizji może dojść do trwałego uszkodzenia odbojnika, jednak nietrudno wyobrazić sobie, że wymiana pojedynczego elementu ochronnego zawsze będzie dużo tańsza niż wymiana elementu konstrukcyjnego, np. 10-metrowego słupa w pełni zatowarowanego regału.

Rodzaje odbojników

Oferujemy 3 rodzaje czołowych osłon ram:

Czołowa osłona słupa standardowa – Najpopularniejszy model osłony czołowej o najlepszych parametrach wytrzymałościowych. Odbojnik produkowany jest w 6 modelach, różniących się wymiarami w zależności od przekroju zabezpieczanego słupa oraz grubości płaszcza stalowego.

Czołowa osłona słupa wąska – osłona o nieco słabszych parametrach wytrzymałościowych, ale cechująca się mniejszymi wymiarami, pozwalającymi na zachowanie większych luzów manipulacyjnych w gnieździe na poziomie „0”.

Czołowa osłona słupa uniwersalna – model osłony czołowej składający się z trzech skręcanych ze sobą elementów, co pozwala na jej dopasowanie do każdego przekroju słupa występującego na rynku.

Cechy użytkowe

Elementy ochronne regałów magazynowych marki MGL zostały zaprojektowane i są produkowane w oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze intralogistyki i techniki magazynowej.

Odboje i odbojnice MGL mogą być instalowane wraz z regałami magazynowymi dowolnego producenta, a inwestor może być pewien, że ich parametry użytkowe oraz poziom ochrony będą zawsze zgodne z obowiązującymi normami:

  • Wymiary osłon ram i słupów gwarantują zachowanie wymaganych luzów manipulacyjnych pomiędzy elementami konstrukcyjnymi regałów magazynowych, a składowanymi ładunkami,
  • Prawidłowo zainstalowane osłony będą zachowywać bezpieczny dystans pomiędzy osłoną, a słupem regału.
  • Osłony słupów i ram są w stanie skutecznie absorbować siły udarowe o wartości 400 Nm przyłożone z dowolnego kierunku na wysokości do 400 mm nad poziomem posadzki.
  • Powierzchnia elementów ochronnych pokrywana jest farbami proszkowymi w kolorach określonych w normach dot. barw bezpieczeństwa, tj. jaskrawo żółtym lub żółto-czarne pasy.

Zgodność z normami

Elementy ochronne regałów magazynowych marki MGL zostały zaprojektowane i są produkowane zgodnie z zapisami obowiązujących norm z zakresu intralogistyki:

  • FEM 10.2.16 The Design and Use of Rack Protection for Adjustable Pallet Racking. Upright and Frame Protection – w zakresie wymiarów, konstrukcji i wymaganej wytrzymałości na uszkodzenia.
  • PN-EN 15620 Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Tolerancje, odkształcenia i luzy manipulacyjne – w zakresie zachowywania odpowiednich luzów manipulacyjnych pomiędzy osłonami, a elementami konstrukcyjnymi regałów magazynowych i składowanymi ładunkami.
  • PN-EN 15629 Stalowe statyczne systemy składowania. Specyfikacja urządzeń do składowania – w zakresie podstawowych zastosowań i miejsc instalacji odbojnic i odbojów.
  • PN-EN 15512 Stalowe statyczne systemy składowania. Regały paletowe o zmiennej konfiguracji. Zasady projektowania konstrukcji – w zakresie minimalnych wymagań dla ochrony słupów narożnych.
  • ISO 3864-1:2011 Graphical symbols. Safety colours and safety signs. Part 1: Design principles for safety signs and safety markings – w zakresie stosowanych barw bezpieczeństwa.
Scroll to Top