Aktualności

Inteligentny klaster komórek Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS)

Realizacja projektu Inteligentny Zautomatyzowany Magazyn Sklepowy zrealizowany dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Projekt Inteligentny klaster komórek Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS) był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt został zrealizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka.

Wartość projektu: 9 722 517,68 PLN
Wartość dofinansowania: 6 275 995,38 PLN
Okres realizacji: 04.2020 – 06.2023

Przedmiotem projektu były prace badawcze dotyczące opracowania Inteligentnego Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS), który umożliwi zautomatyzowaną sprzedaż towarów w sieciach handlowych oraz w e-commerce. Projekt Inteligentnego Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego składa się z Klastrów Komórek iZMS wspieranych przez metody sztucznej inteligencji.

Fundusze Europejskie
Scroll to Top