iZMS

Inteligentny klaster komórek Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS)

Projekt: Inteligentny klaster komórek Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka.

Wartość projektu: 9 722 517,68 PLN
Wartość dofinansowania: 6 275 995,38 PLN
Okres realizacji: 04.2020 – 06.2023

Przedmiotem projektu są prace badawcze, których celem jest opracowanie Inteligentnego Zautomatyzowanego Magazynu Sklepowego (iZMS) do zastosowania na potrzeby zautomatyzowanej sprzedaży towarów w sieciach handlowych oraz w e-commerce, który składał się będzie z Klastrów Komórek iZMS wspieranych przez metody sztucznej inteligencji.