Regały z automatyczną układnicą

Regały magazynowe jako ogniwo ciągu technologicznego

Przyspieszenie procesów intralogistycznych i niemal całkowite wyeliminowanie ryzyka ludzkiego błędu to najważniejsze korzyści wynikające z instalacji w magazynie regałów obsługiwanych przez automatyczne układnice.

Celem każdego rozwiązania intralogistycznego jest dostarczanie wartości dodanej w procesie magazynowania, która w szerszej perspektywie ma przynieść pozytywne przełożenie na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Instalacja regałów z automatycznymi układnicami najlepsze efekty generuje w tych magazynach, w których występuje bardzo intensywny obrót towarowy, a jednostki ładunkowe są jednorodne zarówno pod względem masy, jak i gabarytów.

Ciekawym przykładem tego typu optymalizacji łańcucha intralogistycznego jest instalacja regałowa, którą MGL wraz z MPL TECHMA zrealizowało w zakładzie produkcyjnym firmy Bridgestone. W tym przypadku regały, obsługiwane przez automatyczne układnice, funkcjonują jako jedno z ogniw ciągu technologicznego, pełniąc rolę bufora między dwoma gniazdami produkcyjnymi.

Transport półproduktów do/z strefy przechowywania odbywa się za pomocą przenośników rolkowych zsynchronizowanych z układnicami za pośrednictwem informatycznego systemu zintegrowanego z systemem zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP.

Materiał filmowy