Regały paletowe to najczęściej spotykany system składowania towarów w magazynach. Do najważniejszych zalet naszych regałów do palet zalicza się: uniwersalność (można je dostosować do każdego magazynu i towaru) oraz elastyczność (prosta rozbudowa lub rekonfiguracja).

Zastosowania

Regały paletowe są podstawowym wyposażeniem magazynowym w systemach intralogistycznych. Wielowymiarowość oraz możliwość stosowania szerokiej gamy akcesoriów pozwala wykorzystywać je do realizowania niezliczonych i niezwykle różnorodnych zadań, jakie pojawiają się w obszarze obrotu towarowego.

Wyobraźnia projektantów pozwala tworzyć efektywne rozwiązania zarówno w magazynach hurtowni materiałów obiciowych, jak w zakładach produkcji chemicznej, czy to w składowaniu gotowych wyrobów, czy jako magazyny buforowe dla surowców i półproduktów w obszarze produkcyjnym.

Tak szeroki zakres stosowania sprawia, że nazwa „Regały paletowe” to właściwie eufemizm…

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Palety EPAL-EUR

Regał paletowy z paletami EPAL-EUR

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Ładunek niestandardowy

Regał paletowy z przykładowym ładunkiem niestandardowym

Zalety

  • Najtańszy i najbardziej uniwersalny system regałów magazynowych,

  • Możliwość optymalnego dostosowania do magazynów o dowolnej powierzchni i kubaturze,

  • Możliwość dostosowania do przechowywania towarów o dowolnych rozmiarach i masie,

  • Modułowa konstrukcja pozwala na proste przeorganizowanie magazynu w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby.

Konstrukcja

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Konstrukcja

Elementy podstawowe

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Rama

Ramy

Rama to podstawowy element konstrukcyjny regału paletowego, zapewniający mu odpowiednią nośność i sztywność. Rama jest konstrukcją kratownicową, wykonaną z dwóch słupów połączonych stężeniami. Szerokość ramy (głębokość regałów) w typowym regale paletowym wynosi 1100 mm i została dobrana do wymiarów standardowych palet. Głębokość regału można dostosować do indywidualnych potrzeb klienta, przy czym nie może być mniejsza niż 600 mm i większa niż 1500 mm.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Słup

Słupy

Słupy regałów paletowych wykonane są z perforowanych otwartych profili stalowych. Dostępne słupy umożliwiają budowę ram o wysokości do 12 m i nośności całkowitej do 18 000 kg. W słupach wykonane są dwa rzędy otworów montażowych, które umożliwiają budowanie gniazd (półek) o wysokościach zmieniających się co 50 mm.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Stężenia

Stężenia

Stężenia służą połączeniu dwóch słupów w ramę. Ze względu na sposób ich zamocowania, wyróżniamy dwa typy stężeń: poziome (montowane prostopadle do słupów) oraz skośne (montowane między dwoma kolejnymi stężeniami poziomymi).

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Stopa

Stopy

Stopa, stanowiąca podstawę ramy, zapewnia poprawne przeniesienie obciążenia na posadzkę oraz zakotwienie regału do podłoża. Układ otworów zapewnia stateczność i wytrzymałość zakotwienia, a także ułatwia prowadzenie narzędzi podczas prac montażowych.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Belka / trawers

Trawersy (belki)

Trawersy to stalowe elementy mocowane na słupach regału, w celu utworzenia podstawy poziomu składowania. Każdy trawers zakończony jest łapami, które po zaczepieniu na perforacji słupa tworzą sztywne połączenie i zapewniają całemu regałowi odpowiednią stateczność podłużną.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Łapy

Łapy (połączenia słup – trawers)

Łapy są integralną częścią każdego trawersu. Ich rolą jest zapewnienie sztywnego połączenia zaczepowego pomiędzy belką, a ramą regału. Dopasowanie elementów zaczepowych do perforacji słupa umożliwia regulowanie wysokości półek co 50 mm. W celu uniemożliwienia przypadkowego podniesienia i wysunięcia trawersów przez urządzenia transportowe, każde połączenie dodatkowo zabezpiecza się elementem blokującym.

MGL Sp. z o.o. | Grafika zastępcza

Wykrzyżowania

Stateczność regałów paletowych zapewniana jest przede wszystkim przez usztywniające połączenie słup-trawers (łapy). Jednak w niektórych przypadkach (każdorazowo określonych w indywidualnym projekcie zabudowy regałowej) może być konieczne zastosowanie dodatkowych wzmocnień w postaci wykrzyżowań. Są to 2 cięgna montowane prostopadle do podłoża i łączące sąsiadujące ze sobą ramy.

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Łącznik międzyregałowy

Łączniki międzyregałowe

W celu optymalnego wykorzystania dostępnej powierzchni magazynowej, pojedyncze rzędy regałów (oprócz ciągów szczytowych – ustawionych przy ścianach) grupuje się w rzędy podwójne, łącząc je ze sobą za pomocą łączników międzyregałowych.

Elementy dodatkowe

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Boczna osłona ramy

Rolą bocznych osłon ram jest ochrona stężeń przed skutkami uderzeń wózków widłowych »

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Osłona słupa

Czołowe osłony ram chronią słupy przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich stosowanie jest obowiązkowe w magazynach, w których odbywa się ruch pojazdami mechanicznymi »

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Elementy ostrzegawcze

Elementy ostrzegawcze poprawiają bezpieczeństwo pracowników i składowanych towarów w tych magazynach, w których transport realizowany jest za pomocą wózków mechanicznych »

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Terminal paletowy

Terminale paletowe usprawniają transport wewnętrzny towarów w magazynach, w których używa się jednocześnie wózków systemowych (w wąskich alejkach) oraz czołowych (w strefie dystrybucji) »

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Półka siatkowa

Półki pozwalają na wykorzystanie regałów paletowych do składowania towarów niespaletyzowanych lub palet o niestandardowych wymiarach »

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Separator pionowy

Separatory podwieszane usprawniają przechowywanie towarów długich, składowanych w pozycji pionowej »

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Belka poprzeczna

Belki poprzeczne tworzą podparcie dla palet o niestandardowych wymiarach, a także półek z płyt wiórowych lub krat »

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Brama alejkowa

Zabudowa siatkowa umożliwia zamknięcie wybranych gniazd paletowych lub całych alejek, a tym samym zabezpieczenie szczególnie cennych towarów przed dostępem nieuprawnionych pracowników magazynu »

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe | Tablica informacyjna

Kategoria ta obejmuje oznakowania obowiązkowe (np. dopuszczalne obciążenie danego gniazda) oraz dodatkowe – usprawniające transport i komunikację w magazynie (tablice z numerami rzędów) »

MGL Sp. z o.o. | Stelaż do przechowywania szpul i bębnów kablowych

Stelaż do szpul i bębnów kablowych umożliwia przechowywanie tych ładunków na standardowych regałach paletowych »

Przykładowe realizacje

MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe - przykładowe realizacje
MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe - przykładowe realizacje
MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe - przykładowe realizacje
MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe - przykładowe realizacje
MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe - przykładowe realizacje
MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe - przykładowe realizacje
MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe - przykładowe realizacje
MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe - przykładowe realizacje
MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe - przykładowe realizacje
MGL Sp. z o.o. | Regały paletowe - przykładowe realizacje

Dołącz do kilkuset zadowolonych klientów!