Regały wspornikowe

Regały wspornikowe2017-08-08T12:03:12+00:00

Regały wspornikowe (dłużycowe) wykorzystywane są do składowania długich elementów: rur, profili, belek lub desek, a także płyt wiórowych, przęseł ogrodzeniowych, arkuszy blachy itp.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe - konstrukcja

Zastosowania regałów wspornikowych

Regały wspornikowe stanowią właściwą propozycję dla składowania elementów dłużycowych. Ich cechą charakterystyczną jest brak przednich słupów nośnych, co sprawia, że przestrzeń składowania ograniczona jest tylko z jednej strony – na plecach regału. Długość wsporników dopasowuje się do składowanego ładunku, a ich rozstaw w pionie można regulować co 100 mm. Umożliwia to operowanie w obrębie pojedynczej sekcji regału ładunkami istotnie różniącymi się pod względem masy, długości czy też sposobu pakowania.

Regał na profile i rury stalowe

Wieloletnie doświadczenie firmy MGL w produkcji regałów pokazuje, że statyczne regały wspornikowe są najczęściej wybieranym rozwiązaniem magazynowym w branży stalowej. Parametry i cechy użytkowe tego produktu umożliwiają maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej. Na jednym poziomie składowania można bez problemu umieszczać elementy o różnej długości i przekrojach. Jedyną alternatywą dla regałów wspornikowych jest przechowywanie długich profili i rur stalowych bezpośrednio na podłożu, co w przypadku zamkniętych obiektów powoduje, że inwestor ponosi koszty składowania powietrza.

Regał do tarcicy

Regały wspornikowe są idealnym rozwiązaniem magazynowym dla branży przemysłu drzewnego, hurtowni artykułów meblowych i zakładów stolarskich. Bardzo dobrze sprawdzają się w przechowywaniu takich surowców, jak:

 • płyty drewnopochodne, budowlane, stolarskie,
 • blaty,
 • tarcica,
 • dłużyce,
 • forniry.
 • deski,
 • belki konstrukcyjne, krokwie, kantówki itp.

Podstawowym argumentem przemawiającym za zainstalowaniem w magazynie wyrobów drewnianych regałów wspornikowych jest ich duża elastyczność wymiarowa. Na jednym poziomie składowania można przechowywać elementy o różnych wymiarach, masie i kształcie – bez konieczności rekonfiguracji całego ciągu regałowego. Ponadto, regały wspornikowe gwarantują wysoki poziom wykorzystania dostępnej przestrzeni magazynowej, skrócenie czasu dostępu do towarów oraz łatwą kontrolę poziomu zapasów.

Regały wspornikowe – zalety

 • Szeroka różnorodność zastosowań – brak przednich i skrajnych słupów nośnych umożliwia składowanie towarów o dowolnych gabarytach. Ponadto, na jednym regale można przechowywać elementy o różnych wymiarach i kształtach, bez konieczności każdorazowego dostosowywania konfiguracji do zmieniających się zapasów.

 • Duża rozpiętość wymiarowa – modułowa konstrukcja pozwala na instalowanie ciągów regałów wspornikowych o dowolnej długości, ograniczonej jedynie dostępną przestrzenią w magazynie.

 • Swoboda kształtowania przestrzeni magazynowej – modułowa konstrukcja regałów wspornikowych pozwala na szybką i prostą instalację dodatkowych gniazd składowania, a tym samym optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni.

 • Prosta obsługa – wszystkie ładunki składowane na regałach wspornikowych są dobrze widoczne i łatwo dostępne. Można nimi manipulować ręcznie (na najniższych poziomach), wózkami widłowymi lub suwnicami i układnicami.

Konstrukcja

Regały wspornikowe produkowane przez MGL Sp. z o.o. projektowane są wg wytycznych normy FEM 10.2.09, dzięki czemu są wytrzymałe i odporne na ew. uszkodzenia. Oczekiwaną moc i długowieczność zapewnia solidna konstrukcja z hutniczych profili walcowanych. Można je ustawiać na otwartych placach składowych, co chroni użytkowników przed kosztowną budową typowej hali magazynowej. Regały wspornikowe ustawione pod gołym niebem można wyposażyć w daszki, chroniące ładunki przed opadami atmosferycznymi.

Elementy podstawowe

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Bazy

Bazy

Baza (stopa) regału wspornikowego to element zapewniający prawidłowe przenoszenie obciążeń całej konstrukcji wraz z ładunkiem na posadzkę. Razem z kolumną tworzy ramę regału.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Kolumna

Kolumny

Kolumna (słup nośny) to element, do którego mocowane są wsporniki. Jej konstrukcja pozwala na budowę regałów jedno- lub dwustronnych.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Wsporniki

Wsporniki

Co najmniej para wsporników (ramion / wysięgników) stanowi przestrzeń ładunkową dla towarów o znacznych gabarytach, które byłoby trudno składować w innych typach regałów magazynowych.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Rygle

Rygle

Rygle w regałach wspornikowych to elementy łączące sąsiadujące ze sobą ramy, tworzące tym samym ciąg regałowy o nieograniczonej długości.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Stężenia

Stężenia

Rolą stężeń jest zapewnienie regałowi odpowiedniej sztywności i stabilności, niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego składowania towarów. Zapobiegają również powstawaniu niebezpiecznych odchyleń całej konstrukcji od pionu.

Elementy dodatkowe

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Zabezpieczenie pola składowania

Zabezpieczenia pola składowania

Zabezpieczenia pola składowania powinny być stosowane w przypadku składowania elementów o przekroju kołowym lub innych z tendencją do staczania się. Budowa ograniczników pozwala na ich łatwy montaż i demontaż, bez konieczności używania narzędzi.

MGL Sp. z o.o.

Separatory pola składowania

Rolą separatorów jest usprawnienie składowania towarów dłużycowych – pomagają zachować porządek na regałach i ułatwiają manipulowanie ładunkiem.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Tablica informacyjna

Tablice informacyjne

Obowiązkowe tablice informacyjne zawierają dane o dopuszczalnej ładowności zarówno całego regału, jak i poszczególnych par wsporników.

Przykładowe realizacje

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe
MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe
MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe
MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe - przykładowe realizacje
MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe
MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe
MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe

Dołącz do kilkuset zadowolonych klientów!

Skontaktuj się z nami