Konstrukcja regałów wspornikowych MGL jest zgodna z normą FEM 10.2.09, dzięki czemu jest wytrzymała i odporna na uszkodzenia. Oczekiwaną moc i długowieczność zapewnia solidna konstrukcja z hutniczych profili walcowanych. Można je ustawiać na otwartych placach składowych, co chroni użytkowników przed kosztowną budową typowej hali magazynowej.

Elementy podstawowe

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Bazy

Bazy

Baza (stopa) regału wspornikowego to element zapewniający prawidłowe przenoszenie obciążeń całej konstrukcji wraz z ładunkiem na posadzkę. Razem z kolumną tworzy ramę regału.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Kolumna

Kolumny

Kolumna (słup nośny) to element, do którego mocowane są wsporniki. Jej konstrukcja pozwala na budowę regałów jedno- lub dwustronnych.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Wsporniki

Wsporniki

Co najmniej para wsporników (ramion / wysięgników) stanowi przestrzeń ładunkową dla towarów o znacznych gabarytach, które byłoby trudno składować w innych typach regałów magazynowych.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Rygle

Rygle

Rygle w regałach wspornikowych to elementy łączące sąsiadujące ze sobą ramy, tworzące tym samym ciąg regałowy o nieograniczonej długości.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Stężenia

Stężenia

Rolą stężeń jest zapewnienie regałowi odpowiedniej sztywności i stabilności, niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego składowania towarów. Zapobiegają również powstawaniu niebezpiecznych odchyleń całej konstrukcji od pionu.

Elementy dodatkowe

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Zabezpieczenie pola składowania

Zabezpieczenia pola składowania

Zabezpieczenia pola składowania powinny być stosowane w przypadku składowania elementów o przekroju kołowym lub innych z tendencją do staczania się. Budowa ograniczników pozwala na ich łatwy montaż i demontaż, bez konieczności używania narzędzi.

MGL Sp. z o.o.

Separatory pola składowania

Rolą separatorów jest usprawnienie składowania towarów dłużycowych – pomagają zachować porządek na regałach i ułatwiają manipulowanie ładunkiem.

MGL Sp. z o.o. | Regały wspornikowe | Tablica informacyjna

Tablice informacyjne

Obowiązkowe tablice informacyjne zawierają dane o dopuszczalnej ładowności zarówno całego regału, jak i poszczególnych par wsporników.