Przyspieszenie procesów intralogistycznych i niemal całkowite wyeliminowanie ryzyka ludzkiego błędu to najważniejsze korzyści wynikające z instalacji w magazynie regałów obsługiwanych przez automatyczne układnice.

Celem każdego rozwiązania intralogistycznego jest dostarczanie wartości dodanej w procesie magazynowania, która w szerszej perspektywie ma przynieść pozytywne przełożenie na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Instalacja regałów z automatycznymi układnicami najlepsze efekty generuje w tych magazynach, w których występuje bardzo intensywny obrót towarowy, a jednostki ładunkowe są jednorodne zarówno pod względem masy, jak i gabarytów.

Ciekawym przykładem tego typu optymalizacji łańcucha intralogistycznego jest instalacja regałowa, którą MGL wraz z MPL TECHMA zrealizowało w zakładzie produkcyjnym firmy Bridgestone. W tym przypadku regały, obsługiwane przez automatyczne układnice, funkcjonują jako jedno z ogniw ciągu technologicznego, pełniąc rolę bufora między dwoma gniazdami produkcyjnymi. Transport półproduktów do/z strefy przechowywania odbywa się za pomocą przenośników rolkowych zsynchronizowanych z układnicami za pośrednictwem informatycznego systemu zintegrowanego z systemem zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP.

Dużym wyzwaniem, któremu udało się z powodzeniem sprostać były rygorystyczne wymogi dot. jakości prac montażowych formułowane przez klienta oraz dostawcę systemów automatycznych. Po pierwsze, ze względu na ściśle kontrolowane środowisko produkcji, do konstrukcji regałów nie mogły być wykorzystane żadne elementy wykonane z materiału innego niż stal. Po drugie, powykonawcze odchylenia poszczególnych jak i globalnych aspektów wymiarowania całkowitej struktury regałowej nie przekroczyły 5 mm, plasując się znacznie poniżej wymogów normy PN EN 15520.

Zalety regałów z automatyczną układnicą

Do najważniejszych korzyści wynikających z użytkowania regałów z automatycznymi układnicami zalicza się:

  • Obniżenie kosztów składowania – automatyzacja procesów intralogistycznych umożliwia redukcję liczby pracowników magazynowych.
  • Maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej – korytarze robocze ograniczone są do absolutnego minimum (szerokość jednostki ładunkowej plus niewielkie luzy manipulacyjne), a wysokość konstrukcji może liczyć nawet kilkadziesiąt metrów.
  • Maksymalna przepustowość magazynu – automatyczne układnice mogą pracować ze stałą wydajnością przez 24h na dobę i 7 dni w tygodniu.
  • Niższe koszty utrzymania obiektu – automatyczne układnice mogą pracować bez udziału człowieka, a więc nie ma potrzeby zapewniania w obiekcie warunków mikroklimatycznych (m.in. temperatura, oświetlenie) wymaganych przez prawo pracy.
  • Mniejsza liczba błędów – układnice sterowane są przez algorytmy wbudowane w informatyczny system klasy WMS lub ERP, co niweluje niemal do zera liczbę błędów spowodowanych czynnikiem ludzkim.
  • Większe bezpieczeństwo składowania – dostęp do regałów obsługiwanych przez układnice jest fizycznie ograniczony do bardzo wąskiej grupy personelu, głównie automatyków i serwisantów.
  • Maksymalne skrócenie czasu trwania procesów magazynowych – regały z automatycznymi układnicami stanowią zazwyczaj część szerszego systemu intralogistycznego, obejmującego również zespół przenośników i transporterów. Pozwala to na wyeliminowanie konieczności wykorzystywania wózków widłowych do transportu ładunków.

Atuty automatyzacji magazynu w oparciu o regały produkowane przez MGL

Każda automatyzacja procesów intralogistycznych jest złożonym przedsięwzięciem i wymaga mocno indywidualnego podejścia na każdym etapie projektu. Konstrukcję regałów magazynowych każdorazowo dopasowuje się do jednostki ładunkowej oraz układnic, z którymi będą zintegrowane. Wysokie kwalifikacje zespołu inżynierów MGL sprawiają, że jesteśmy w stanie dostarczyć regały dostosowane do składowania dowolnych jednostek ładunkowych o masie do 250 kg (pojemniki magazynowe, palety standardowe i niestandardowe) i współpracujące z dowolnym typem układnic.

Wysoka precyzja systemów automatycznych sprawia, że tolerancje wymiarowe konstrukcji regałowej są dużo bardziej rygorystyczne niż w przypadku klasycznych instalacji. Dzięki nowoczesnej linii produkcyjnej oraz doświadczonej ekipie montażowej, regały magazynowe MGL spełniają nawet najostrzejsze wymogi w kwestii dokładności wymiarowej.

Jeśli jesteś zainteresowany/-a tym produktem wypełnij poniższy formularz i otrzymaj najlepszą ofertę.