Przeglądy regałów

Gwarancyjna i pogwarancyjna kontrola stanu konstrukcji regałów

Gwarancyjna i pogwarancyjna kontrola stanu konstrukcji regałów

Przeglądy eksperckie regałów magazynowych – prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów – powinny być realizowane nie rzadziej niż raz na rok. Taka częstotliwość gwarantuje spełnienie wymogów obowiązującego prawa z zakresu BHP oraz poprawia bezpieczeństwo pracowników i ładunku w magazynie. Często też  coroczny przegląd regałów jest warunkiem utrzymania gwarancji producenta na dany zestaw regałów.

Dlaczego należy wykonywać przeglądy roczne regałów?

1
Ponieważ jest to prawny obowiązek.
2
Zapewniasz bezpieczeństwo osób i majątku.
3
Utrzymujesz gwarancję producenta.
4
Możesz zaplanować przygotowanie prac serwisowych.

Czym są przeglądy regałów magazynowych?

Żaden rezultat ludzkiego działania nie jest wieczny ani doskonały. Dotyczy to także wszelkich konstrukcji regałowych, które – użytkowane zazwyczaj w mocno nieprzyjaznym środowisku – muszą opierać się nie tylko siłom pochodzącym od dźwiganych przez nie ciężarów, ale także siłom i próbom, jakim poddają je operatorzy wózków magazynowych, suwnic itp.
Aby maksymalnie wykorzystać wyposażenie magazynu należy w odpowiedni sposób dbać o jego stan techniczny. Służą temu regularne przeglądy, realizowane zgodnie z zaleceniami właściwych norm europejskich. Wyróżnia się 3 rodzaje wykonywanych przeglądów: natychmiastowe zgłoszenia, oględziny, eksperckie.

Zakres usługi obejmuje przeprowadzenie przeglądu eksperckiego w magazynie Klienta. Przegląd taki przeprowadzany jest przez certyfikowanego inspektora.
Scroll to Top