Serwis i rekonfiguracja

Serwis regałów magazynowych i rekonfiguracja

Usługa serwisowania regałów magazynowych wiąże się z wymianą wyeksploatowanych elementów konstrukcji regałowej lub uzupełnieniem brakujących elementów konstrukcji.
Experci MGL po określeniu potrzeb przez Klienta przygotowują szczegółową ofertę, która zawiera wszystkie elementy potrzebne do przeprowadzenia prac serwisowych.

Elementem oferty mogą być także czynności serwisowe, które wykonują montażyści z ramienia MGL. Jeżeli Klient dokonuje czynności serwisowych samodzielnie jest zobowiązany do przeprowadzenia ich zgodnie z obowiązującymi instrukcjami montażu odpowiedniego systemu regałowego – UM, MX, HX.

Rekonfiguracja

Marka MGL posiada w swoim portfolio usługę przeprowadzenia zmian w konstrukcji regałowej dla Klienta. Często takie potrzeby wynikają ze zmian w wysokości poziomów składowania, dodania bądź odjęcia sekcji regałowych, zmiana wymiarów jednostek paletowych (wymiarów, wagi).

Przed dokonaniem zmian w konstrukcji Klient kontaktuje się z MGL w celu wykonania odpowiednich zmian, które będą zawierały nowe przeliczenia nośności konstrukcji. Jest to kluczowy – z punktu widzenia bezpieczeństwa – element rekonfiguracji konstrukcji regałowej. W ramach takiej usługi Konstruktorzy MGL sprawdzają nośność całego systemu tak, aby odpowiadał on nowym parametrom.

Serwisu oraz zmian w konstrukcji z ramienia MGL dokonują przeszkoleni, certyfikowani serwisanci, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Nasze ekipy doskonale znają specyfikę produktów, co przekłada się na bezpieczeństwo realizacji zmian w systemach regałowych. Każdy z nich jest wyposażony w odpowiedni sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej takie jak kask, kamizelkę, buty BHP co bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo w trakcie montażu i przy użytkowaniu systemu regałowego.

Warto zwracać uwagę na profesjonalizm realizacji takich usług, ponieważ w przypadku powstania szkód czy sytuacji niebezpiecznych to Klient odpowiada prawnie za powstałe szkody czy uszczerbki na zdrowiu.

Scroll to Top